Terug naar de homepage
klant:
Nederlandse Diabetes Federatie
opdracht:
produceren diverse NDF-uitgaven met consequente NDF stijl
product:
bijlagen NDF Zorgstandaard en NDF Diabetespas
Nederlandse Diabetes Federatie
De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is een in 1995 opgerichte , overkoepelende vereniging van organisaties gericht op de zorg voor mensen met diabetes. Zij verenigt zorgverleners, wetenschappers en mensen met diabetes. Hun gezamenlijke inspanning betekent een bundeling van krachten die meer is dan de som der delen. Sinds haar oprichting in 1995 heeft de Federatie talloze initiatieven ontplooid. Eén van de voornaamste producten is de NDF Zorgstandaard als leidraad voor de inhoud en organisatie van de diabeteszorg in Nederland.